Eugeen Vansteenkiste

°Wevelgem 31- 01-1896

+ Ieper 13 - 03 -1963

Deze site is een hommage aan een van de belangrijke vertegenwoordigers van het symbolisme en de Art Nouveau in Vlaanderen.

Eugeen  Vansteenkiste bracht zijn jeugd grotendeels door in park- en natuurgebied waardoor hij onuitwisbare indrukken opdeed om zo vanuit het mysterieuze en sprookjesachtige te tasten naar de realiteit en haar diepere zingeving. Achter het zichtbare het onzichtbare gaan ontdekken en als een regenboog te laten stralen in zijn kunst, dat was zijn doel.

Bij deze laat romanticus stroomt een broze weelde uit de klassieke vormgeving. Hij liep academie te Antwerpen, Mechelen, Gent en Kortrijk.

Door de beroepsreizen van zijn vader, pionier in de vlasindustrie, reisde het gezin mee. Zo leerde hij de meesters kennen in Nederland en in de Duitse steden Leipzig en Dresden.

De romantisch-mytische geest van L. Richter, von Schwind, Caspar David Friederich, Böcklin en M. Klinger bestudeerde hij van binnen uit door hen te kopiëren. 

Tenslotte betrok hij onbewust als atelier de vroegere bidkapel van Novalis (Friedrich von Hardenberg (1772-1801) die een wetenschapper was, een mijningenieur en een kunstenaar. Vansteenkiste wordt de schilder van de "Blauwe Bloem", symbool voor de levenspoëzie uit de roman "Heinrich von Ofterdingen" van Novalis. Het Novalis motto wordt ook het zijne, nl "hoe poëtischer, hoe waarachtiger". Laat het leven praktische poëzie worden! Deze levenshouding stelt de mens in staat de technocratie en de consumptie te domineren én niet omgekeerd.

Overtuigd van de versplintering die bezig was, werkte de kunstenaar vanuit een zuivere geest naar zijn stijl toe. Hij verbindt opnieuw vanuit geest en gevoel en straalt bewust harmonie vanuit zijn taferelen.

Zoekend naar de beste uitdrukking, gebruikt hij o.a. technieken van de Vlaamse primitieven om diafane beelden te creëren.

 

In zijn evolutiestroom laat hij zijn picturale vormen bloeien van eenvoudig gotisch naar overvloedig barok leven. Hij laat zich inspireren door oerbeelden, gefilterd door zijn levensvisie en zo groeien in zijn stijl Art-Nouveau, symbolische en romantische elementen.

In zijn respect voor de ontplooiing van de 'bewustwordingsziel', moeten mens en natuur prioritair blijven. Hij creëert vanuit verfijnde beelden, aanwezig in het collectief onbewuste (C.G.Jung) . Dit alles maakt ook het tijdloze, universele karakter van zijn werk uit.

Laat jezelf toe hem te ontmoeten in de symfonie van zijn werk, in het ritme-, kleuren- en lijnenspel.

 

Nota: conclusie van de wereldbefaamde Engelse filosoof Roger Scruton ( 1944-2020) over kunst: 'Kan er echt nog kunst bestaan in een tijd dat smaaktradities in rook zijn opgegaan, dat onze ogen en oren verzadigd van prikkels zijn geraakt, dat het menselijk leven in een dusdanige stroomversnelling is beland dat ogenblikken van contemplatie vrijwel niet meer bestaan' ?

Retrospective tentoonstellingen

Ieper - Hotel Britannique - 1963

Deurle - Museum D'Hondt-Dhaenens - 1987

Ieper - Lakenhallen - 1987

Kasteel van Gaasbeek - 1992

St. - Idesbald - Keunekapel - 2006 

                                             Retrospectieve  in 'BIB IN HET PARK', WEVELGEM  3 tot 18                                                                                                                                         november 2023